Gjestespill på Teaterhuset Avant Garden og Lokstallen

av Venke Marie Sortland, 09/11/2012

facebookebilde show og man er jo bare

Invitasjon til forestillinger: “Show Body Project” og “Man er jo bare et menneske”

– Teaterhuset Avant Garden, Trondheim, 15. og 16. november

kl 18.00 begge dager: “Show Body Project”
kl 19.00 begge dager: “Man er jo bare et menneske”

Billetter fås på: avantgarden.no / billetter
Se også seminaret: “Hva er scenekunst for ungdom”, metodeseminar i samarbeid med Propellen Teater på Teaterhuset Avant Garden 15. til 18. november.

– Lokstallen, Stjørdal, 18. november

kl 19.00: “Man er jo bare et menneske”

Se mer informasjon under, samt på flyere vedlagt.
Mer info finnes også på følgende nettsider: coopertestkompaniet.no / avantgarden.no / lokstallen.no

—-

SHOW BODY PROJECT

Show – Body Project er en danseforestilling for ungdom og voksne. Prosjektets tematiske utgangspunkt er forståelse og opplevelse av kropp – som natur og kultur – og videre hvordan vår kulturs seksualisering og objektifisering av kroppen påvirker dette. Hvordan forholder vi oss til oss selv og andre som kropper?

Alle mennesker er og har kropp. Men hvor bevisste er vi i å erfare kroppen på ulike måter, samt å reflektere rundt hvordan vi forholder oss til oss selv og andre som kropper? Gjennom forestillingen ønsker vi å utfordre holdninger til tematikken. Vi vil invitere vårt publikum til å sanse og oppleve med hele seg, og videre bli engasjert til å delta i forestillingen, og gjennom dette “sette ord” på sin egen opplevelse og forståelse av kropp i samfunnet i dag.

Forestillingen ble opprinnelig produsert for turne i den kulturelle skolesekken for videregående skole.

Medvirkende:
Venke Marie Sortland (ide / utøver)
Hanna Gjermundrød (sang og lydbilde / utøver)
Ina Coll Kjølmoen (utøver)
Katrine Heggedal (tekst)
Øyedrops / Mads Hornsletten (design)
Kunstnerisk konsultasjon av Ingrid Koslung, Sidsel Graffer og Pernille Holden
Produsert av Landing DA
Støttet av: Norsk kulturråd, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fond For Utøvende Kunstnere og Trondheim kommune
Møter med referansegrupper på Elvebakken, Sofienberg og Fagerborg videregående skole i Oslo og Trondheim Katedralskole i Trondheim, har vært en viktig del av arbeidsprosessen.

Coopertest Kompaniet presenterer:
MAN ER JO BARE ET MENNESKE
– en forestilling om ondskap

«Så jeg sa det igjen.
Jeg sa det én gang til.
Ondskan.
På svensk.»

Man er jo bare et menneske er en scenekunstproduksjon for voksne med fem aktører mellom 14 og 17 år som gjennom tekst og bevegelse dykker inn i fenomenet ondskap.

«Har ondskapen en jobb?
Kanskje den går på jobb?
Jeg tror ondskapen går på jobb».

Forestillingen tilnærmer seg ulike sider ved ondskapen i skifter mellom nære, stiliserte, absurde og abstrakte uttrykk. Coopertest Kompaniets ambisjon med prosjektet er å stille forsøksvise spørsmål som kan brbbinge fenomenet nærmere publikum.

«Visste du at ingen tror at de selv er onde?»

I produksjonen har Coopertest Kompaniet samarbeidet med seks kunstnere fra ulike felt. De fem aktørene har vært sterkt medvirkende i utarbeidelsen av forestillingen, både i tematiske refleksjoner og gjennom arbeidsøkter med de enkelte involverte kunstnerne.

Konsept, koreografi og regi: Coopertest Kompaniet ved Maja Roel og Guro Anna Wyller Odden.
Aktører: Rakel Øfsti Nesje (15), Robin Strøm Nilsen (18), Ina Trøan Berg (17),
Ingvild Tohon Skjønsfjell Lakou (18) og Martin Severin Fossum Wangberg (17).
Tekst og medregi: Mattis Herman Nyquist
Scenografi: Mari Hesjedal
Kostymedesign: Ingunn Sønsteby
Lys: Ingeborg Olerud
Musikkomposisjon og -produksjon: Øystein Wyller Odden og Jørn Tore Egseth
Stemmeveiledning: Hanna Gjermundrød
Produsert av Landing, co-produsert av Rom for Dans.
Støttet av Norsk kulturråd, Fritt ord, Stjørdal kommune og Trondheim kommune.

Legg igjen en kommentar

Påkrevd.

Påkrevd. (Vises ikke)