Seminar: scenekunst, pedagogikk, deltakelse

av Venke Marie Sortland, 07/08/2013

Kunstnerisk samtale under forestillingen UtoSafari av og med Nummen Safari

Kunstnerisk samtale under forestillingen UtoSafari av og med Nummen Safari

Landing arrangerer i samarbeid med Norsk Scenekunstbruk seminaret

Scenekunst, pedagogikk og deltakelse”

Kunstnere, pedagoger, forskere , formidlere og andre interesserte i scenekunst for barn og unge inviteres til et 2-dagers seminar 30.-31.mai 2013. Seminaret tematiserer forholdet kunst – pedagogikk og deltakerbaserte genre. Vi vil blant annet se på hvordan biledkunstdiskursen i forbindelse med dette, kan bidra til å utvikle nye perspektiver i scenekunsten.

Dag 1) Forholdet mellom scenekunst og pedagogikk

Scenekunst for barn og unge formidles i Norge vesentlig innenfor en pedagogisk kontekst. Hvilke estetiske mulighetsrom representerer dette? Kan vi – med utgangspunkt i billedkunstens diskurs om “the pedagogical turn” i samtidskunsten – åpne et språk hvor pedagogikker og estetikker tenkes positivt sammen?

Dag 2) Deltakelsesbaserte genre i scenekunst

Deltakerbaserte genre (f.eks relasjonelle, sosiale verk) utfordrer alle sider ved produksjon og formidling av scenekunst for barn og unge, og representerer et stort mulighetsrom for kommunikasjon. Hva kan vi lære av billedkunstdiskursen om disse genrene?

Norsk scenekunstbruk feirer 20årsjubileum i 2014, og planlegger utgivelse av en større publikasjon som skal bli en praksisnær teoribok. Forholdet mellom scenekunst og pedagogikk, og en undersøkelse av de deltakerbaserte genrene vies stor plass i publikasjonen. Norsk scenekunstbruk er derfor glade for å invitere enkelte av bidragsyterne til publikasjonen med i ulike sammenhenger, som dette seminaret.

Seminarform:

Dialog og erfaringsutveksling mellom deltakerne og bidragsyterne står i sentrum. Seminaret skal være et rom for deling og utveksling av kunnskaper og erfaringer der alle får en mulighet til å komme til ordet.

Program:

Torsdag 30. mai

09.30: dørene åpner – kaffeservering

10.00: Landing ønsker velkommen – gjennomgang av programmet

10.15: Caroline W. Nesse og Camilla Myhre (dansekunstnere og kunstnerisk og adminstrative ledere av Rom for Dans): KROM – kropp i rom

11.15: kort pause / omrigg

11.30: Hansjörg Hohr (Professor – Pedagogisk forskningsinstitutt  og Intermedia, UiO): Kunst og pedagogikk, en diskusjon med utgangspunkt  i kritikken av en estetisk instrumentalisme og en pedagogisk instrumentalisme.

12.15: spørsmål og umiddelbare refleksjoner.

12.30: lunsj

13.15: Sidsel Graffer (teaterviter med Mag.Art fra UiO): “Et “educational turn” i scenekunst; hva kan det være?”

13.45: spørsmål og umiddelbare refleksjoner

14.00: diskusjon i grupper

14.30: oppsummering av gruppenes diskusjoner

14.45: kort pause/omrigg

15.00: videointervju med SUS gjengen (Scenekunstbrukets Unge Stemmer)

15.30: diskusjon

15.45: oppsummering av dagen og avslutning

 

Fredag 31.mai

09.30: dørene åpner – kaffeservering

10.00: intervju med Robin og Rakel

10.30: kort pause

10.45: Sidsel Graffer (teaterviter med Mag. Art fra UiO): “Heteronomi og scenekunst. Begrepshistorie og en forståelsesmodell.”

11.30: diskusjon

12.00: lunsj

12.45: Kim Atle Hansen (skuespiller og dramatiker): ”Interaktivitet og publikumsavhengighet”

13.45: kort pause/omrigg

14.00: oppsummering av seminaret – innledning av diskusjon

14.15: diskusjon i grupper

15.00: fellesdiskusjon

15.45: avslutning

Rogne skule 2

Foto: Tom Øverlie

 

Sted og tidspunkt: Soria Laboratoria, 30. og 31. mai kl 10.00-16.00 begge dager

Pris: 100 kr pr. dag, inkludert lunch.

Påmelding: post@landing.no innen 24.mai 2013. OBS! Begrenset antall plasser. Deltakere som deltar begge dager prioriteres.

Bidragsytere: Hansjörg Hohr (professor i pedagogisk filosofi ved UIO), Sidsel Graffer (teaterviter), Kim Atle Hansen (scenekunstner og skuespiller), Caroline W. Nesse /Camilla Myhre (dansekunstnere), med flere.

Seminaret er støttet av Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere og kontorkollektivet Soria Laboratoria.

 

Kort om bidragsyterne:

Sidsel Graffer: Sidsel Graffer er teaterviter (Mag. Art fra UiO), og arbeider for tiden med forskningsprosjektene Scenografiske mulighetsrom. Den norske teaterarkitekturen 1802 – 2012, og Landskap på scener . En kritisk scenografihistorie. Graffer er fagredaktør for Norsk scenekunstbruks jubileumspublikasjon.

Hansjörg Hohr: er professor I pedagogisk filosofi ved Universitetet I Oslo. Utdannet ved Universität Innsbruck,1969-1976 og Universitetet i Oslo, magistergrad 1976-1980. Særlig faglige interesser er pedagogisk filosofi og idéhistorie, estetikk, folkeeventyr, lek, danning og demokrati. Har publisert en rekke bøker og artikler. For mer informasjon se: http://www.uv.uio.no/pfi/personer/vit/hansjoho/

Kim Atle Hansen: er utdannet dramatiker fra Khio og skuespiller fra Akademi for Scenekunst i Fredrikstad. Han jobber primært i det frie feltet med gruppe- og soloprosjekter. Høsten 2012 presenterte han gjennom kimatlehansenfestivalen på Dramatikkens hus en rekke tidligere og nye forestillinger.

Caroline W. Nesse og Camilla Myhre: er begge dansekunstnere utdannet ved KhiO, og har fulgt hverandre i 20 år. Sammen driver de Rom for Dans og Skolen for samtidsdans i Oslo. De har et sterkt engasjement for dansekunst for og med barn og unge og dans og bevegelse i skolen, noe som blant annet har resultert i det kunspedagogiske prosjektet Krom –kropp i rom. De har også gjennomført og produsert en rekke kunstprosjekter og forestillinger for og med denne målgruppen, for mer informasjon se: www.romfordans.no

Følg med på vår nettside for oppdatert informasjon.

Legg igjen en kommentar

Påkrevd.

Påkrevd. (Vises ikke)