Show Body Project

av Venke Marie Sortland, 08/08/2013

– en danseforestilling om kropp – som natur og kultur – for elever i den videregående skolen.

Medvirkende:
Venke Marie Sortland (utøver / kunstnerisk ansvarlig)
Hanna Gjermundrød (utøver / sang og lydbilde / medskapende kunstner)
Ina Coll Kjølmoen (utøver / medskapende kunstner)
Pernille Holden (replacement for Ina Coll Kjølmoen i 2013)
Katrine Heggedal (tekst / medskapende kunstner)
Ingrid Koslung (veileder konsept)
Øyedrops / Mads Hornsletten (design)
Tom Øverlie (foto)

Produsert av Landing DA
Kunstnerisk konsultasjon av Sidsel Graffer og Pernille Holden
Støttet av Norsk kulturråd, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fond For Utøvende Kunstnere

Dokumentasjon:
Link til videoteaser: http://vimeo.com/35064298
Full dokumentasjonsvideo kan tilsendes hvis ønskelig.

Om prosjektet:
Show Body Project er en danseforestilling med påfølgende workshop og samtale for elever i den videregående skolen. Klasserommet er spillested. Prosjektets tematiske utgangspunkt er forståelse og opplevelse av kropp – som natur og kultur – og videre hvordan vår kulturs seksualisering og objektifisering av kroppen påvirker dette. Hvordan forholder vi oss til oss selv og andre som kropper? Gjennom et bevegelsesmateriale som veksler mellom å være sanselig og utforskende og å være ekstremt sosialisert og disiplinert, ønsker vi med forestillingen å utfordre holdninger både til tematikken, og til dans som uttrykksform i seg selv. Videre vil vi engasjere publikum til å delta i forestillingen, og gjennom dette “sette ord” på sin egen opplevelse og forståelse av kropp i samfunnet i dag.

Forestillingen hadde premiere desember 2011 på Soria Laboratoria i Oslo.

Møter med referansegrupper på Elvebakken, Sofienberg og Fagerborg videregående skole i Oslo og Trondheim Katedralskole i Trondheim, har vært en viktig del av arbeidsprosessen.

Visninger:
Trondheim Katedralskole, september 2011 (arbeidsvisning)
Huseby ungdomsskole, september 2011 (arbeidsvisning)
DUG – Teaterhuset Avant Gardens festival for barn og unge, september 2011 (arbeidsvisning)
Elvebakken videregående skole, oktober 2011 (arbeidsvisning)
Sofienberg videregående skole, oktober 2011 (arbeidsvisning)
Soria Laboratoria, desember 2011 (premiere)
Hardvig Nissen videregående skole, desember 2011
Jessheim videregående skole, januar 2011
Konferansen “Bodies in Motion”, UIO, oktober 2012
Skolen for Samtidsdans, november 2012
Charlottenlund videregående skole, november 2012
Teaterhuset Avant Garden, november 2012
Markedet for scenekunst, Sandefjord, april 2013

Kommende visninger:
DKS turne i Finnmark, november 2013

 

show__premiere2011

Show – Body Project, desember 2011, foto Tom Ivar Øverlie

 

Informasjon vedrørende turne i Den Kulturelle Skolesekken:

Varighet: 90 minutter (forestilling (40 min) + samtale / workshop med elevene (50 min))
Antall publikummere: 30 (en skoleklasse)
Max antall spillinger per dag: 2-3 (på samme skole)
Aktører: 3
Personer på turnè: 3
Transport: Bil med lasteplass (til karatemattene). Aktørene kjører selv.
Opprigg + oppvarming: Opprigg 1 time, oppvarming 1 time (til sammen 2 timer)
Nedrigg: 1 time

Krav til spillested:
– Forestillingen spilles i et klasserom, gjerne et som elevene bruker til normal undervisning. Pultene flyttes på gangen (av aktørene) – stoler og alt annet inventar beholdes i klasserommet.
– Vanlig strømuttak, 16 A.
– På forestillingsdagene er det ønskelig å kunne benytte klasserommet hele skoledagen.
– Det er ønskelig at det ikke foregår aktivitet med unormalt høyt lydnivå i de omkringliggende klasserommene under forestillingene.

show_premiere2_2011

Show – Body Project, desember 2011, foto: Tom Øverlie

 

Tematikk:
Show Body Project tar utgangspunkt i forståelser og opplevelser av kropp. Kroppen kan forstås som del av verden og samtidig som avgrensning av selvet, den er både objekt og subjekt. Vi både har kropp og er kropp – samtidig. Våre forståelser av kropp preger hvordan vi opplever og erfarer oss selv og andre som kropper.

Fra våre første levedager sosialiseres vi inn i kulturelle normer for bevegelse, parallelt med den naturlige utforskningen av kroppens sanser og funksjoner. Møtet med idealer for kroppslig atferd og fremstilling preger vår forståelse av egen og andres kropper. Går kroppene våre gjennom en utvikling fra natur til kultur i løpet av vår oppvekst? Mister vi gradvis grepet om en forståelse av kroppen som en uadskillelig del av oss selv som personer? Eller er utviklingen mindre ensrettet – den sexualiserte kroppen i musikkvideoen er kanskje nærmere vår naturlige måte å bevege oss på enn vi vil innrømme? Og hvordan spiller en økende seksualisering av kulturen inn på unge (og gamle) menneskers kroppsbilde og selvbilde?

Prosjektet startet med en undring over hvordan kulturelt ”tyngede” bevegelser kjennes ut “innenifra”, hvordan de kjennes ut å gjøre. Vår kultur har merket noen bevegelser som seksuelle og vulgære. Men det å svinge på hoftene, riste på brystene eller rulle over en annen kropp oppleves ikke nødvendigvis seksuelt fra ”innsiden”. Er det mulig å ”ta tilbake” kroppen i bevegelse?
Prosjektets tittel spiller på to betydninger av det engelske ordet show. På den ene siden kan man si at et show innebærer en objektifisering av kroppen, hvor den presenteres for andre som objekt for underholdning eller nytelse. Samtidig kan show forstås som et verb, to show, hvor fokuset ligger på den subjektive handlingen av å vise frem noe for en annen. I Show Body Project balanserer vi mellom disse to forståelsene av ordet.

Målsettinger med prosjektet:
Alle mennesker er og har kropp. Derfor synes vi det bør være en del av dannelsesprosessen å bevisst erfare kroppen på ulike måter, samt å reflektere rundt hvordan vi forholder oss til oss selv og andre som kropper. Gjennom forestillingen ønsker vi å utfordre ungdommers holdninger til tematikken. Vi vil snakke om kropp, og jobbe for å spre holdninger og refleksjoner rundt kroppen som en uadskillelig del av oss som personer. Vi vil invitere vårt publikum til å sanse og oppleve med hele seg, og videre bli engasjert til å delta i forestillingen, og gjennom dette “sette ord” på sin egen opplevelse og forståelse av kropp i samfunnet i dag.

I tillegg er det en målsetting for oss at vi i møte med ungdommene kontinuerlig er åpne for å forstå tematikken dypere og fra nye vinkler. Show Body Project er slik ikke bare en performance, men også et pågående forskningsprosjekt.
Gjennom prosjektet får ungdommene også møte et samtidig kunstuttrykk – et uttrykk som for mange nok kan virke fremmed. Vi mener det er viktig at ungdom får møte slike uttrykk, fordi det er en del av vår kultur som for mange ellers er usynlig. Gjennom erfaring har vi kommet til at et utfordrende utgangspunktet også er et spesielt godt utgangspunkt for å skape et møte med denne målgruppen. Møte med ”det fremmede” skaper nye refleksjoner og tanker.

Spillested:
Performancen spilles i et normalt klasserom, gjerne et rom som elevene bruker til daglig. Klasserommet ser ved første øyekast ut som det pleier – eneste forandring er at pultene er tatt ut av rommet, stolene er plassert i en stor ring, og gulvet er dekket med røde karatematter (matter i størrelse 1×1 m; pusles sammen til et teppe som akkurat dekker gulvet i det aktuelle klasserommet).

Performancens form:
Performancen er bygget opp av tre deler. Gjennom disse ulike delene vipper forestillingen mellom å være et foredrag, en workshop og en forestilling.
I den første delen inviteres elevene til en enkel involvering i fysisk bevegelse gjennom en instruksjon. De bes om å legge seg ned på mattene, og gjennom en tekst – som beveger seg mellom det konkrete og det poetiske – blir de tunet inn til å reflektere og oppleve forestillingens tematikk ut fra sine egen erfaringer og sin egen kropp.

Den andre delen har form mer som en forestilling med tre utøvere. De tre utøverne har sittet sammen med publikum under den første delen. Andre del starter ved at en av utøverne danser/beveger seg i midten av stolringen. Bevegelsesmaterialet går fra å være sanselig og dyrisk – som et lite barn eller et dyrs utforskning av sin egens kropps potensial til bevegelse – og gradvis mot det mer sosialiserte, i retning musikkvideoens og populærkulturens seksualiserte bevegelser. Bevegelsene akkopagneres av et live lydmateriale der referanser for popkulturen abstraheres. Den tredje utøveren kommer etter hvert med seg som et tredje parallelt lag i forestillingen, som gir nye perspektiver på bevegelsene. Hun henvender seg mer direkte til publikum med et slags muntlig essay om opplevelse av kropp.

Etter performancen tas elevene med på en workshop der de får oppleve tematikk på og med sin egen kropp. Vi jobber med tydelig definerte utforskningsoppgaver; som for eksempel å utforske rommet i blinde – ledet av en partner, kjenne på kreftene til en partner i en kontrollert brytekamp, eller kjenne på mulighetene for bevegelse i egen kropp gjennom repetitive bevegelser.
Videre følger en samtale rundt tematikken og opplevelsen av performancen og workshopen. Denne samtalen vil vi holde så åpen som mulig – da det av erfaring er interessant å ta utgangspunkt i det hver enkelt elev / elevgruppe blir opptatt av. Vi vil fokusere på at ulike svar kan være like riktig; både i forhold til opplevelsen av forestillingen og tanker om tematikken.

Relevans / kontakt med målgruppen:
I prosessen har møter med referansegrupper på skoler i Oslo og Trondheim vært en viktig del av prosessen. Vi har møtt referansegruppene både før utarbeidelsen av forestillingen startet, midtveis i prosessen, og med den ferdige performancen. Vår ambisjon har vært å skape et kunstuttrykk som kommuniserer med, og er meningsfylt for målgruppen; både i forhold til visuell utforming av materialet, og i forhold til nivå / inngang på tematikken. Vi mener vi har endt opp med en forestilling som er interessant både for vårt publikum, og for oss som kunstnere.

Refleksjoner fra publikum:
“Først av alt synest eg det var heilt fantastisk kor mykje respons og assosiasjonar som klassa
sjølv hadde å kome med etter framsyning og at det er verkeleg eit teikn på at formatet fungere og opne for refleksjon og samtale. For det andre kjende eg meg veldig nærme og eg kjende veldig respons i kroppen min når du dansa. Dette kinestetiske samspelet mellom deg som utøver og oss som
publikum tenke eg er ein kjempeviktig essens i prosjektet. Og det var difor både veldig konfornterande når du plutseleg satt mellom oss og veldig fint når vi då fekk vere med.”
Solveig Styve Holte – dansekunster

“Først tenkte jeg at du var en døende frosk, men så tenkte jeg også på at du var en person midt i livet, som er påvirket og manipuert av så utrolig mye. Og når du endelig satte deg ned i ringen sammen oss så var det så bra at du tok den lange pausen, for det gikk et halvt minutt før jeg skjønte – å ja, du er jo en av oss, vi er på en måte alle sånn.”
elev ved Hartvig Nissen videregående skole

“Show Body Project utforsker konkret erfaring av egen og andres kropp som grunnlag for å tilgjengeliggjøre samtidsdans som form, åpne diskusjoner om kropp og oppløse skillet mellom verk og formidling.”
Sidsel Graffer, teaterkritiker og -teoretiker

Legg igjen en kommentar

Påkrevd.

Påkrevd. (Vises ikke)