Workshop: bevegelse i offentlig rom

av Venke Marie Sortland, 07/08/2013

24. til 28.juni, Lokstallen, Stjørdal

Workshop: bevegelse i offentlig rom, Kulturverksted for ungdom, Stjørdal, juni 2013

Workshop: bevegelse i offentlig rom, Kulturverksted for ungdom, Stjørdal, juni 2013

Landing avsluttet før sommeren med en workshop i bevegelse i offentlig rom for ungdom. Workshopen var arrangert i samarbeid med Kulturverksted for ungdom, som holder til på Lokstalen på Stjørdal (lokstallen.no), og var støttet av TRAFO, gjennom deres støtte til verksteder for  ungdom (troafo.no). De 12 deltagerne var delvis fra Kulturverksted for ungdom, og delvis tilreisende fra flere steder i landet.

Workshopen ble avsluttet med forestillinger / stønt under Kortreist Dansefestival på Inderøy, i Stjørdal sentrum og på Vernes flyplass.

Workshopen er en del av reseachen til Landings neste forestillingsprosjekt, Protestbevegelsen, som handler om protestestetikk.

Workshop: bevegelse i offentlig rom, Kulturverksted for ungdom, Stjørdal, juni 2013

Workshop: bevegelse i offentlig rom, Kulturverksted for ungdom, Stjørdal, juni 2013

Beskrivelse av workshopen:

Med fokus på kraft, motstand, samdans og samhandling skal vi utfordre publikum i det offentlige rom med dans/bevegelser som skiller seg fra «normale» måter å beveges seg på.

Deltakerne skal skape egne bevegelser/dans i tilknytning til spesifikke rom og steder. Vi skal undersøke mulighetene slike rom gir, og hvilke normer og regler man må forholde seg til i denne typen arbeid. Målet med workshopen er at du skal få et innblikk i hvordan scenekunst i offentlige rom kan være en måte å bruke demokratiet på. Vi vil også skape refleksjoner rundt hva et rom er og hvordan handlinger i offentlige rom påvirkes av og påvirker omverdenen.

Det overordnete temaet for workshopen vil være “bevegelse i offentlig rom”. Den vil ende i en uannonsert visning i Stjørdal kommune og på Kortreist dansefestival på Indreøy. Fysisk vil vi ta utgangspunkt i prinsipper som kraft, motstand, samdans og samhandling. Deltakerne vil kjenne på egne og andres krefter, og hvilke relasjoner og samhandlinger som ligger i dette. Dette utgangspunktet er interessant både fordi det gir bevegelsene helt konkrete rammer (man forholder seg til en annen i dansen) og fordi det er lett synlig i et offentlig rom da det skiller seg fra ”normale” måter å bevege seg på.

Gruppen vil velge seg et eller flere rom i Stjørdal og lage koreografien(e)/forestillingen(e) i forhold til rommene/stedene.

Workshop: bevegelse i offentlig rom, Kulturverksted for ungdom, Stjørdal, juni 2013

Workshop: bevegelse i offentlig rom, Kulturverksted for ungdom, Stjørdal, juni 2013

Legg igjen en kommentar

Påkrevd.

Påkrevd. (Vises ikke)