FRISPINN

av Venke Marie Sortland, 19/10/2015

FRISPINN er en vandreforestilling som slynger seg gjennom Årnes sentrum (lørdag 18.juni) og Straumen sentrum (19.juni).

Frispinn, design og foto Lars Sandås

Frispinn, design og foto Lars Sandås

Sammen med elever fra Åfjord Kulturskole inntar Landing Årnes og Inderøya med dans. Vandreforestillingen beveger seg gjennom de forskjellige sentrumsrommene og gir publikum mulighet til å oppleve ellers kjente steder på nye måter. Forestillingen har som mål å utfordre den aktiviteten som normalt finner sted i det offentlige rom og å utfordre publikum til å reflektere over hvilke ytringer som får plass og ikke.

FRISPINN har premiere under Åfjordsdagen UTOPIA, lørdag 18.juni, kl 11.30 og 12.30.
Oppmøte på plassen nedenfor Hallen, i Årnes.
Påmelding på sms til Tormod Gjersvold: 93048488.

Søndag 19.juni dukker forestillingen opp i Straumen sentrum på Inderøya.
Oppmøte utenfor Ringstu i Muustrøparken kl 15.00.
Ingen påmelding.
Mer info her!

Forestillingen er gratis.

Frispinn, fra prosessen i Årnes, foto Guro Gulstad

Frispinn, fra prosessen i Årnes, foto Guro Gulstad

MEDVIRKENDE
Landing: Venke Marie Sortland, Sigrid Kopperdal og Guro Gulstad
Danseelever ved Åfjord kulturskole: Julia Berdal, Anges Skillerås-Pedersen, Karen Ednora Berdal, Leon Elia Svenning, Maiken Raustein Vik, Nadia Bye Syltern, Niklas Ottesen Solberg, Runa Salih, Savanna Arnevik, Selma Elida Stene, Tara Salih
Perkusjonist: Axel Frønes
Råner: Daniel Braseth

STØTTE OG SAMPRODUKSJON
Prosjektet er et samarbeid mellom Landing og Åfjord kulturskole. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd og Åfjord Sparebank.
Samprodusent: Dans i Nord-Trøndelag.

Frispinn, fra prosessen i Årnes, foto Guro Gulstad

Frispinn, fra prosessen i Årnes, foto Guro Gulstad

TEMA
Prosjektets tematiske utgangspunkt er verdien av offentlige rom for et demokratisk samfunn. De offentlige rommene fungerer på sitt beste som møteplasser der ulike meninger brytes mot hverandre – dette være seg gjennom ord eller væremåter. I dette er det viktig at deltagerne kan uttrykke seg fritt, uten forpliktelser eller pålegg fra noen andre enn sin egen samvittighet. Våre felles møteplasser overtas i stadig større grad av kommersielle aktører. Det kan også hevdes at de i stadig større grad blir kontrollert og overvåket av myndighetene – med blant annet økt fare for kriminalitet og terror, eller negative følger av økt mangfold, som begrunnelse. Det potensielle resultatet er at våre ytringer i disse rommene ensrettes og styres, og at muligheten å utfordre det ”normale” eller møte ”den eller det andre” gjøres nærmest umulig.

Frispinn, fra prosessen i Årnes, foto: Sigrid Kopperdal

Frispinn, fra prosessen i Årnes, foto: Sigrid Kopperdal

Frispinn, fra prosessen i Årnes, foto Guro Gulstad

Frispinn, fra prosessen i Årnes, foto Guro Gulstad

Frispinn, fra prosessen i Årnes, foto Guro Gulstad

Frispinn, fra prosessen i Årnes, foto Guro Gulstad

Frispinn, fra prosessen i Årnes, Plakat

Frispinn, fra prosessen i Årnes, Plakat

Frispinn, fra prosessen i Årnes, foto Guro Gulstad

Frispinn, fra prosessen i Årnes, foto Guro Gulstad

Frispinn, fra prosessen i Årnes, foto: Guro Gulstad

Frispinn, fra prosessen i Årnes, foto: Guro Gulstad

Frispinn, t-skjorteproduksjon

Frispinn, t-skjorteproduksjon

Legg igjen en kommentar

Påkrevd.

Påkrevd. (Vises ikke)