Vekselstrøm

av Venke Marie Sortland, 18/04/2016

Fra begynnelsen av september 2015 har dansekunstner Venke Marie Sortland og 17 år gamle Jakob Thonander Glans møttes en kveld i uken for å jobbe frem et soloarbeid. Målet er å skape en forestilling der Jakob både er skapende og utøvende, danser og musiker – et uttrykk som formmessig veksler mellom å være en konsert og en danseforestilling. På scenen har Jakob med seg to skolekamerater/bandmedlemmer; Eirik Løwer på bass og Tobias Lie Paulsen på trommer.

vekselstrøm SPLEIS scenehuset juni 2016

vekselstrøm SPLEIS scenehuset juni 2016, foto Jorunn Kjersem Hildre

Vekselstrøm er for det første en utforskning av et arbeidsforhold der Venke (profesjonell og voksen) veileder Jakob (ungdom og ikke-profesjonell), i prosessen med å lage en solo. Venke fungerer først og fremst som følgesvenn, samtalepartner og eller ytre øye, mens det er Jakob som kommer med ideene og initiativene. Hva skjer med dansekunsten i dette møtet – hvordan kan dette møtet pushe både Venke og Jakobs grenser for hva dansekunst er? Prosjektet handler verken om danseundervisning – ei heller skal Jakob utøve Venkes koreografi eller representere hennes tanker om hva danse- og scenekunst er. Vekselstrøm er et møte der vi jobber med kunst sammen. Venke utfordres til å sette spørsmål ved dansefeltets konvensjoner, samtidig som Jakob sosialiseres og dannes inn i en kunstnerisk praksis og måte å reflektere på.

For det andre er prosjektet en utforskning av møtet mellom musikk og dans – i en og samme kropp. Jakob har tidligere erfaring med samtidsdans fra kurs og prosjekter på Rom for Dans. Han har også danset breakdance i flere år. Til daglig er han imidlertid elev på musikklinjen på Foss videregående skole, med gitar som hovedinstrument. Sammen har vi utforsket hvordan dans og musikk kan sameksistere – i kroppen, i rommet, i forestillingen. Vi har også jobbet med kroppen som en monitor for musikk – for eksempel ved at Jakob danser musikk som publikum ikke hører. Med hodetelefoner som høgtalere må publikum nøye seg med å se hvordan musikken oversettes til bevegelse i Jakobs kropp.

Jakobs åttestrengers gitar

Jakobs åttestrengers gitar

For det tredje er arbeidet en utforskning av arbeidsstrukturer. Hva skjer når det kunstneriske arbeidet spres over en så lang tidsperiode som ett og et halvt år? En erfaring knyttet til dette er at arbeidet alltid er både nært og fjernt for oss. Dette lange arbeids-strekket er kanskje ekstra interessant da det sammenfaller med viktige og formende år i ungdommen Jakobs liv – der stor personlig utvikling kan skje på kort tid, og der mange viktige og formende valg tas.

Studiovisninger (prosessvisninger):
Rom for Dans, 16. Desember 2015
SPLEIS på Scenehuset i Oslo, 1. Juni 2016 kl 19.00.

Premiere: De Grønne Festivalen, Scenehuset, 24.september 2016

Medvirkende:
Jakob Thonander Glans
Venke Marie Sortland

Eirik Løwer (bass)
Tobias Lie Paulsen (trommer)
Jo Berger Myhre (musikalsk veileder)
Sigrid Kopperdal (ytre øye og veileder på bevegelse/koreografi)

Prosjektet er støttet av Kulturrådets støtteordning for koreografiutvikling, produsert av Landing (produksjonsenhet for steds- og målgruppespesifikk dansekunst), og har Rom for Dans som co-produsent.

Legg igjen en kommentar

Påkrevd.

Påkrevd. (Vises ikke)