Safarium

av Venke Marie Sortland, 07/02/2018

safarium, Signo, vår 2014, foto Tom Øverlie

safarium, Signo, vår 2014, foto Tom Øverlie

Safarium er en danseforestilling, spesielt tilrettelagt for barn med spesielle behov, produsert for turne i Den Kulturelle Skolesekken. Prosjektet beveger seg formmessig mellom å være en forestilling og et verksted, et laboratorium og en safari, der barna på ulike måter inviteres med i utforskning av rom og bevegelse sammen med utøverne.

Prosjektet tar utgangspunkt i opplevelse av verden gjennom kroppslige møter; mellom ulike kropper eller mellom kroppen og omgivelsene. Gjennom sanselig og taktil utforskning av rommet, eller baskete omfavnelser, får publikum oppleve både fysisk kraft og sensibilitet på nært hold. Målet er å utfordre publikum til erfaring av kroppen utover det hverdagslige.

Uttrykket utspiller seg i et taktilt landskap, som utøverne og barna deler – et landskap som kan plasseres på ulike steder på skolen eller andre arenaer. Landskapet fungerer både som forestillingsrom, og som en midlertidig installasjon – et kunstverk i seg selv. Gjennom forestillingens ulike situasjoner transformeres både utøverne og landskapet.

Medvirkende:
Konsept/produksjon: Landing v. Ina Coll Kjølmoen og Venke Marie Sortland
Konsept senografi: Camilla Wexels Riser
Medskapende kunstnere: Marianne Skjeldal og Sigrid Kopperdal
Utøvere: Ina Coll Kjølmoen, Marianne Skjeldal og Sigrid Kopperdal
Foto: Tom Øverlie (fra prøveforestilling våren 2014, Signo)

Co produsent: INK2013 (Den Kulturelle Skolesekken og SEANSE)
Støttet av: SPENN (Norsk scenekunstbruk), Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere, Vestfold fylkeskommune.

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

INK2013:
Safarium er ett av ni kunstprosjekter under paraplyen INK2013. INK er en forkortelse for inkludering, og viser til en satsing med fokus på å skape kvalitative kunstproduksjoner for og med barn og unge med spesielle behov. INK2013 er initiert av Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken med hjelp og støtte fra SEANSE – senter for kunstproduksjon ved Høyskolen i Volda. Les mer om Seanse og INK2013 her: www.seanse.no.

Referansegrupper:
Safarium produseres i Sandefjord/Vestfold i tett samarbeid med referansegrupper ved Signo skole- og kompetansesenter i Andebu og ved forsterket enhet på Byskolen i Sandefjord. Barn og lærere i referansegruppene har fulgt hele prosessen, fra idéutviklingen til den ferdige forestillingen, og har på den måten hatt en avgjørende rolle i prosjektets utvikling.

Premiere og videre forestillinger:
Forestillingen vil våren 2014 ha premiere og forestillinger på de to skolene vi samarbeider med, Signo Kompetansesenter og Byskolen i Sandefjord – se plan under. Vi jobber videre for å vise forestillingen både i Oslo og Trondheim høsten 2014, samt på ulike markeder for DKS-produksjoner høsten 2014 og våren 2015. Forestillingen er turneklar fra og med høsten 2014.

Ønsker du å se forestillingen? Ta kontakt!

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

Tematikk:
Temaet for forestillingsprosjektet Safarium er kroppskognisjon – opplevelse av verden gjennom kroppslige og taktile møter, mellom ulike kropper eller mellom kroppen og omgivelsene. Vår grunnleggende holdning og overbevisning er at vi gjennom kroppen i bevegelse, og dens møter med verden, sanser, erfarer og reflekterer. En kroppslig erfaring er dermed like utvidende for mennesket som den konvensjonelle typen lærdom. I et samfunn der kunnskap i økende grad blir det nye verdimålet, ser vi som kunstnere det spesielt interessant og viktig å arbeide for en stadig utforskning og utvidelse av kunnskapsbegrepet. Målgruppen vår minner oss på at det ikke er alle verdifulle aspekter ved verden som kan beskrives med penn og papir.

I kulturen vår spiller utseende og selvfremstilling en stadig større rolle – kanskje spesielt for barn og unge. Fokuset på kroppslig erfaring og kunnskap er i denne forbindelse et forsøk på å gi kroppen som opplevelse større verdi. Gjennom vårt arbeid med dans har vi erfart hvordan selvtillit som kommer fra opplevelse av kroppen, til dels kan hviske ut eller redefinere den dårlige selvfølelsen mange sliter med i forsøket på å passe inn i normer for skjønnhet og sunnhet. I møte med vår målgruppe blir dette aktuelt på en mer grunnleggende måte – i forhold til hvordan normer for det normale eller skjønne defineres i samfunnet.

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

Form:
Safarium beveger seg gradvis fra å være en forestilling over til å bli et verksted. Dette skjer gjennom en transformasjon av rommet til stadig nye landskap, ved hjelp av scenografielementene. Publikum inviteres med på en safari gjennom disse landskapene – først ved å få plassere seg på nye steder i rommet, så ved å bli mer deltagende i situasjonen.

Vi vil i forestillingen legge opp til mulighet for deltakelse og involvering ut fra den enkeltes muligheter og grenser – og med det tilby et større spekter av muligheter til å ”koble seg på” kunsten. Vi mener det er essensielt med et direkte og nærværende møte med barna for å formidle vår tematikk til den aktuelle målgruppen, og at det å ta på, lukte, prøve, snakke med eller bare være tilstede i rommet er ulike og mulige innganger til det å erfare denne typen dansekunst.

Forestillingen vil ha et abstrakt uttrykk i det at den ikke har et narrativ, men er bygget opp av ulike situasjoner der forskjellige måter å relatere til hverandre og rommet er utgangspunkt. Det er viktig for oss å vektlegge at det ikke finnes noen fasit til lesning av forestillingen.
I verkstedssituasjonene får barna være med og teste ut rommet, bevegelser og samhandling. Her får de både prøve ut elementer fra forestillingen, men også utforske rommet mer fritt.

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

Rommet:
Rommet (scenografien) til prosjektet består av rundt 20 puffer/baller i ulike størrelser. Puffene/ballene er tvers igjennom tekstiler, og har derfor en særegen tyngde og konsistens. I form, farge og tekstur er også puffene/ballene individuelt utformet. Puffene/ballene fungerer både som meddansere i forestillingen, publikumsstoler, scenografi og innramming av rommet.

Sammen med et teppegulv, som fungerer som forestillingens spilleflate, fungerer puffene/ballene som et nytt rom i et allerede eksisterende rom på den aktuelle skolen (evt. andre arenaer) der det blir plassert. Publikum inviteres inn i rommet – slik at de sitter inne i forestillingen, og får oppleve utøverne på nært hold. Rommet vil også være stedet for verkstedet.
Puffene/ballene vil i tillegg fungere som en kunstinstallasjon, som kan flyttes rundt til ulike steder på det aktuelle spillestedet i for og etterkant av forestillingen.

Teknisk informasjon:
Max antall publikummere: 15 pers. inkludert voksne/følge
Varighet: ca 1 time, men kan varieres med verksted/forberedelse sammen med gruppen i forkant eller etterkant. Tilpasses i samtale med den enkelte skole/institusjon.

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

Legg igjen en kommentar

Påkrevd.

Påkrevd. (Vises ikke)