Innlegg på Kulturtankens konferanse om elevmedvirkning

av Venke Marie Sortland, 06/02/2019

Landing deltok på Kulturtankens konferanse om elevmedvirkning i DKS, 26.-27. september i Bergen, med et innlegget: Møtet med publikum som produktiv motstand.

Kort om innlegget: Landing har siden etableringen i 2005 vært interessert i å nå et annet og større publikum enn de som vanligvis oppsøker dans. Videre har vi vært interessert i hvordan dans kan formidles som en kroppslig og sanselig erfaring. Dette har blant annet ført til en eksperimentering med hvilke situasjoner og formater dans best kan formidles i. I mange tilfeller fører denne eksperimenteringen til møter med publikum både i prosessen og forestillingen, og til en opphevelse av skillet mellom det kunstneriske og det formidlingsmessige arbeidet. Det er i denne forhandlingen, mellom de kunstfaglige og de pedagogiske, relasjonelle og eller politiske aspektene ved arbeidet, og i et åpent og direkte møte med vårt publikum, at vi finner det mest utfordrende, men også mest produktivt å produsere våre prosjekter. I dette foredraget vil vi dele noen av våre erfaringer og tanker rundt dette.

Les mer om konferansens program og innhold her

Se opptak fra konferansen her

Les Periskops sak om konferansen: Hva må egentlig til for å få de ulike DKS-aktørene til å møtes på felles grunn?

 

 

Legg igjen en kommentar

Påkrevd.

Påkrevd. (Vises ikke)