Workshop på Høyskolen for Dansekunst

av Venke Marie Sortland, 08/02/2018

Landing vil våren 2018 holde en 5 dagers workshop for studentene på Høyskolen for Dansekunst i Oslo. Studentene vil få møte kunstnerne Ida Gudbrandsen, Sigrid Kopperdal og Venke Marie Sortland, og oppleve på kroppen hvordan det er å jobbe med og i Landings prosjekter.

Landing på Radarts Ut av boksen – seminar

av Venke Marie Sortland, 08/02/2018

Landing holdt 24.januar 2018 et innlegg om det å tenke formidling fra innsiden av en kunstnerisk prosess under Radarts og Prosjkt Radius seminar “Ut av boksen”, i Rådstua i Tromsø.

Fra programmet:
Ut av boxen er et seminar om publikumsarbeid og markedsføring. Seminaret er aktuelt for alle som arbeider med oppgaver eller utfordringer knyttet til disse fagområdene. Målet med dette seminaret er å dele erfaringer, og finne samarbeidsparter for videre samhandling. Seminaret har innlegg av blant annet: Guri Birkeland (Scenekunstbruket), kunstner Katrine Strøm, Venke Sortland (Landing), Ingrid Handeland (Norsk Publikumsutvikling), Maria Utsi (Festspillene i Nord-Norge) og Cathrine Nysæther (Ultima).

Ut av boksen er et samarbeid mellom RadArt, HATS og Ordkalotten internasjonale litteraturfestival. Seminaret er støtta av Norsk Kulturråd og Innovasjon Norge.

Safarium på turne med Østfold-DKS

av Venke Marie Sortland, 08/02/2018

Forestillingen Safarium, en danseproduksjon tilrettelagt for barn med spesielle behov har nå i januar og februar 2018 turnert med Den kulturelle skolesekken på skoler i Østfold. Utøvere på turné var Ida Gudbrandsen, Sigrid Kopperdal og Venke Marie Sortland.

prøver safarium vår 2014

Safarium. Foto: Tom Øverlie

Les mer om forestillingen her.

Flytende Landskap

av Venke Marie Sortland, 08/02/2018

Flytende landskap er en serie med uannonserte dansekunst-hendelser som vil foregå i ulike offentlig rom i Oslo, våren 2018. Arbeidet vil bli utført av åtte dansere sammen med nesten 1000 meter tekstil-lianer. Lianene, laget av scenograf Riser, vil være prosjektets estetisk anker og utgangspunkt, og er inspirert av ytre landskap (naturen) og indre landskap (kroppen). Lianene vil kunnes strekkes ut eller rulles sammen på ulike måter, og danserne vil bevege seg med, oppå og gjennom dem, og gjennom dette transformere landskapet de er en del av. Med Flytende landskap vil vi bevisstgjøre, påvirke og utfordre den aktiviteten som normalt finner sted i byen, og invitere publikum til å delta i dette.

Flytende Landskap, skisse av Camilla W. Riser

Flytende Landskap, skisse av Camilla W. Riser

I løpet av en periode på fire uker, fra 23.4.18 til 26.05.18, vil prosjektet bli vist til sammen 20 ganger, på fem forskjellige steder, fire dager per sted. Hver forestilling vil vare fra tre-seks timer og være gratis. På den måten vil arbeidet bli sett av mange tusen mennesker, og av mange også flere ganger, ved at de for eksempel passerer på vei til og fra jobb, eller når de samles ute i parkene og gatene på fridager og ettermiddager.

Flytende Lanskap, produksjon av lianene.

Flytende Lanskap, produksjon av lianene.

Prosjektet initieres og produseres av Landing, i samarbeid med scenograf Riser. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og Fond for lyd og bilde.

MEDVIRKENDE

Produsent: Landing DA ved Venke Marie Sortland
Scenografi og kostymer: Camilla Wexels Riser
Koreografi og utøvelse (dans): Ina Coll Kjølmoen, Venke Marie Sortland, Marianne Skjeldal, Sigrid Kopperdal, Ida Gudbrandsen, Loan Ha, Pernille Holden, Rikke Baewert

Flytende Lanskap, test av lianer

Flytende Lanskap, test av lianer

STED

Hendelsene vil foregå på fem forskjellige steder i Oslo, fordelt med èn hendelse i hver av byens nordlige-, sørlige-, østlige-, vestlige- og sentrumsområder. I skrivende stund vurderer vi i steder som Rostockgate (mellom Barcode-byggene), langs Akerselva, (fra Frysja til Nydalen) og på plassen ved t-banestasjonen på Lindeberg.

Vi er interessert i steder som ikke domineres av èn spesifikk gruppe mennesker eller i hovedsak brukes til èn aktivitet. Vi vil unngå steder som oppleves som attraksjoner (som f.eks. Vigelandsparken), eller steder der vi vil kunne leses som en forlengelse av en kunstinstitusjon. Bakgrunnen for ønsket om å ville være et sted i flere dager er at vi vil la publikum få møte prosjektet gjentatte ganger, noe vi tror kan muliggjøre andre og dypere erfaringer enn om det bare erfares som en engangshendelse. Vi har vært i kontakt med Bymiljøetaten og vil søke om tillatelse om å få gjennomføre hendelsene hos de/bydelene i forkant.

MOTIVASJON FOR Å LAGE DANSEKUNST I DET OFFENTLIGE ROM

Motivasjonen for å lage en danseforestilling i offentlig rom er for det første å nå ut til et større publikum enn de som vanligvis oppsøker dansekunst. For det andre er vi interessert i møtet som skjer mellom hendelsen og dagliglivets rutiner; hvordan en uanmeldt hendelse, nettopp på grunn av publikums umiddelbare og uforberedte møte med den, kanskje har et større potensial enn en vanlig forestilling til å gi publikum en estetisk erfaring. For det tredje handler det om å skape direkte relasjoner og møter mellom “kunsten og virkeligheten” der folk er, og hvordan dette møtet virker inn på kunstprosessen og -verket.
Flytende Landskap vil i første omgang skje i fysiske og allment tilgjengelige offentlige rom rundt i Oslo. Men prosjektet vil også innta to andre offentlige rom – som en del av den (delvis) offentlige samtalen som utspiller seg i sosiale medier, og som kunstfilm innenfor en kunstoffentligheten.

TEMA

I prosjektet utforskes møtet mellom to tematikker: Første tema er kroppskognisjon – erfaring av verden gjennom kroppslige og taktile møter – både som en refleksjon over vår væren i verden, og som innlegg i debatten om et utvidet kunnskapsbegrep. Det andre temaet er kunst i offentlig rom – mer presist hvordan estetiske ytringer kan forskyve etablerte begrep om normalitet, og gjennom dette fungere som en demokratisk praksis.

Flytende Lanskap, skisse av Camilla w. Riser

Flytende Lanskap, skisse av Camilla w. Riser

Omvisninger på Munch-museet

av Venke Marie Sortland, 08/02/2018

“Danserne Sigrid Kopperdal, Venke Sortland og Ida Gudbrandsen fra kunstnergruppa Landing snurrer, kryper og kaster seg gjennom utstillingen. Velkommen til en omvisning hvor vi opplever kunst med hele kroppen!”

Hode ved Hode

Fra omvisning i utstillingen “Hode ved hode” høst/vinter 2017-2018. Foto: Tom Øverlie

På oppdrag fra formidlingsavdelingen på Munch-museet i Oslo har Landing høsten 2017 startet utvikling av ulike omvisningsformater og workshoper – der publikums kropper bevisstgjøres og aktiviseres i møte med utstillingene – som en del av museets formidlingstilbud til skoleelever og familier. I august og september gjennomførte vi de første familieomvisningene, og i oktober gjennomførte vi de første omvisningene og workshopene for skolebarn. I januar prøvde vi ut et omvisningskonsept under arrangementet “Late Night”.

Anmeldelse av prosjektet på periskop.no: http://www.periskop.no/munchmuseet-fenger-voksne-familiedag/

Safarium

av Venke Marie Sortland, 07/02/2018

safarium, Signo, vår 2014, foto Tom Øverlie

safarium, Signo, vår 2014, foto Tom Øverlie

Safarium er en danseforestilling, spesielt tilrettelagt for barn med spesielle behov, produsert for turne i Den Kulturelle Skolesekken. Prosjektet beveger seg formmessig mellom å være en forestilling og et verksted, et laboratorium og en safari, der barna på ulike måter inviteres med i utforskning av rom og bevegelse sammen med utøverne.

Prosjektet tar utgangspunkt i opplevelse av verden gjennom kroppslige møter; mellom ulike kropper eller mellom kroppen og omgivelsene. Gjennom sanselig og taktil utforskning av rommet, eller baskete omfavnelser, får publikum oppleve både fysisk kraft og sensibilitet på nært hold. Målet er å utfordre publikum til erfaring av kroppen utover det hverdagslige.

Uttrykket utspiller seg i et taktilt landskap, som utøverne og barna deler – et landskap som kan plasseres på ulike steder på skolen eller andre arenaer. Landskapet fungerer både som forestillingsrom, og som en midlertidig installasjon – et kunstverk i seg selv. Gjennom forestillingens ulike situasjoner transformeres både utøverne og landskapet.

Medvirkende:
Konsept/produksjon: Landing v. Ina Coll Kjølmoen og Venke Marie Sortland
Konsept senografi: Camilla Wexels Riser
Medskapende kunstnere: Marianne Skjeldal og Sigrid Kopperdal
Utøvere: Ina Coll Kjølmoen, Marianne Skjeldal og Sigrid Kopperdal
Foto: Tom Øverlie (fra prøveforestilling våren 2014, Signo)

Co produsent: INK2013 (Den Kulturelle Skolesekken og SEANSE)
Støttet av: SPENN (Norsk scenekunstbruk), Norsk kulturråd, Fond for utøvende kunstnere, Vestfold fylkeskommune.

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

INK2013:
Safarium er ett av ni kunstprosjekter under paraplyen INK2013. INK er en forkortelse for inkludering, og viser til en satsing med fokus på å skape kvalitative kunstproduksjoner for og med barn og unge med spesielle behov. INK2013 er initiert av Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken med hjelp og støtte fra SEANSE – senter for kunstproduksjon ved Høyskolen i Volda. Les mer om Seanse og INK2013 her: www.seanse.no.

Referansegrupper:
Safarium produseres i Sandefjord/Vestfold i tett samarbeid med referansegrupper ved Signo skole- og kompetansesenter i Andebu og ved forsterket enhet på Byskolen i Sandefjord. Barn og lærere i referansegruppene har fulgt hele prosessen, fra idéutviklingen til den ferdige forestillingen, og har på den måten hatt en avgjørende rolle i prosjektets utvikling.

Premiere og videre forestillinger:
Forestillingen vil våren 2014 ha premiere og forestillinger på de to skolene vi samarbeider med, Signo Kompetansesenter og Byskolen i Sandefjord – se plan under. Vi jobber videre for å vise forestillingen både i Oslo og Trondheim høsten 2014, samt på ulike markeder for DKS-produksjoner høsten 2014 og våren 2015. Forestillingen er turneklar fra og med høsten 2014.

Ønsker du å se forestillingen? Ta kontakt!

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

Tematikk:
Temaet for forestillingsprosjektet Safarium er kroppskognisjon – opplevelse av verden gjennom kroppslige og taktile møter, mellom ulike kropper eller mellom kroppen og omgivelsene. Vår grunnleggende holdning og overbevisning er at vi gjennom kroppen i bevegelse, og dens møter med verden, sanser, erfarer og reflekterer. En kroppslig erfaring er dermed like utvidende for mennesket som den konvensjonelle typen lærdom. I et samfunn der kunnskap i økende grad blir det nye verdimålet, ser vi som kunstnere det spesielt interessant og viktig å arbeide for en stadig utforskning og utvidelse av kunnskapsbegrepet. Målgruppen vår minner oss på at det ikke er alle verdifulle aspekter ved verden som kan beskrives med penn og papir.

I kulturen vår spiller utseende og selvfremstilling en stadig større rolle – kanskje spesielt for barn og unge. Fokuset på kroppslig erfaring og kunnskap er i denne forbindelse et forsøk på å gi kroppen som opplevelse større verdi. Gjennom vårt arbeid med dans har vi erfart hvordan selvtillit som kommer fra opplevelse av kroppen, til dels kan hviske ut eller redefinere den dårlige selvfølelsen mange sliter med i forsøket på å passe inn i normer for skjønnhet og sunnhet. I møte med vår målgruppe blir dette aktuelt på en mer grunnleggende måte – i forhold til hvordan normer for det normale eller skjønne defineres i samfunnet.

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

Form:
Safarium beveger seg gradvis fra å være en forestilling over til å bli et verksted. Dette skjer gjennom en transformasjon av rommet til stadig nye landskap, ved hjelp av scenografielementene. Publikum inviteres med på en safari gjennom disse landskapene – først ved å få plassere seg på nye steder i rommet, så ved å bli mer deltagende i situasjonen.

Vi vil i forestillingen legge opp til mulighet for deltakelse og involvering ut fra den enkeltes muligheter og grenser – og med det tilby et større spekter av muligheter til å ”koble seg på” kunsten. Vi mener det er essensielt med et direkte og nærværende møte med barna for å formidle vår tematikk til den aktuelle målgruppen, og at det å ta på, lukte, prøve, snakke med eller bare være tilstede i rommet er ulike og mulige innganger til det å erfare denne typen dansekunst.

Forestillingen vil ha et abstrakt uttrykk i det at den ikke har et narrativ, men er bygget opp av ulike situasjoner der forskjellige måter å relatere til hverandre og rommet er utgangspunkt. Det er viktig for oss å vektlegge at det ikke finnes noen fasit til lesning av forestillingen.
I verkstedssituasjonene får barna være med og teste ut rommet, bevegelser og samhandling. Her får de både prøve ut elementer fra forestillingen, men også utforske rommet mer fritt.

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

Rommet:
Rommet (scenografien) til prosjektet består av rundt 20 puffer/baller i ulike størrelser. Puffene/ballene er tvers igjennom tekstiler, og har derfor en særegen tyngde og konsistens. I form, farge og tekstur er også puffene/ballene individuelt utformet. Puffene/ballene fungerer både som meddansere i forestillingen, publikumsstoler, scenografi og innramming av rommet.

Sammen med et teppegulv, som fungerer som forestillingens spilleflate, fungerer puffene/ballene som et nytt rom i et allerede eksisterende rom på den aktuelle skolen (evt. andre arenaer) der det blir plassert. Publikum inviteres inn i rommet – slik at de sitter inne i forestillingen, og får oppleve utøverne på nært hold. Rommet vil også være stedet for verkstedet.
Puffene/ballene vil i tillegg fungere som en kunstinstallasjon, som kan flyttes rundt til ulike steder på det aktuelle spillestedet i for og etterkant av forestillingen.

Teknisk informasjon:
Max antall publikummere: 15 pers. inkludert voksne/følge
Varighet: ca 1 time, men kan varieres med verksted/forberedelse sammen med gruppen i forkant eller etterkant. Tilpasses i samtale med den enkelte skole/institusjon.

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

Safarium, Signo vår 2014, foto: Tom Øverlie

Safarium på Imagine Childrens Festival i London

av Venke Marie Sortland, 13/02/2017

11. og 12. februar 2017 ble forestillingen Safarium vist under South Bank Centers festival Imagine Childrens Festival, som en del av senterets 2017-satsning på nordisk kunst og kultur. Forestillingen ble vist 6 ganger for målgruppen 1-3 år. Den Norske Ambassaden i London hadde støttet visningene.

Medvirkende:
Loan Ha
Ida Gudbrandsen
Venke Marie Sortland
Camilla Wexels Rieser

imaginelogo_safarium17

Plakat, Imagine Childres Festival 2017, South Bank Center

Vekselstrøm premiere under De Grønne Festivalen

av Venke Marie Sortland, 12/02/2017

Forestillingen Vekselstrøm, av og med Jakob Thonander Glans (17 år) hadde premiere under De Grønne Festivalen, 23. til 25. september 2016. Festivalen, initiert av Marie Berby Handeland, var dedikert arbeider med ikke-profesjonelle utøvere.

Les mer om Vekselstrøm her

DE GRØNNE festivalen er en uavhengig festival, dedikert til kunstneriske arbeid med ikke-profesjonelle utøvere. Den er initiert av dansekunstner Marie Bergby Handeland, med utgangspunkt i gjenoppsettingen av forestillingen DE GRØNNE. De inviterte kunstnerne er koreografer, dansekunstnere, filmskapere, kostymedesignere og performancekunstnere som er opptatt av å utvide hvilke type kropper/utøvere som iscenesettes, enten det er på en scene, et lerret, en catwalk eller som deltager i en danseklasse. Vi ønsker å gjøre arbeidet vårt tilgjengelig for enda nye publikumsgrupper gjennom en estetikk der poesien ligger i det uslipte. DE GRØNNE festivalen håper å engasjere et tverrfaglig kunstfelt til samtaler om hvilke kriterier vi legger til grunn for å verdsette kunstopplevelser, og hvem som har tilgang på disse opplevelsene.

PROGRAM

FREDAG 23. SEPTEMBER:
19.50: ÅPNINGER / Handeland & Liene åpner festivalen
+ Rytmeguttene – videoinstallasjon/ Marius Vesteraa og Kristoffer Aune Kostveit
20.00: DE GRØNNE / Marie Bergby Handeland
21.00: Om omslag i lag / Matilda Karlström
21.30: Kanskje i morgen – film / Mariken Halle

LØRDAG 24. SEPTEMBER:
11.00 – 12.00: Breakfast clubbing (GRATIS)/ Holte & Grenne + DJgrøn
12.00 – 12.45: DE GRØNNE dokumentarfilm / Marie Bergby Handeland
13.00 – 14.00: Danseklasse for Parkinsonister (anbefales for ALLE!) / Signe-Hilde Jørgensen, i regi av Parkinsonforeningen
14.00: Make a move / Ingvild Isaksen
19.00: DE GRØNNE / Marie Bergby Handeland
20.15: Vekselstrøm / Jakob Thonander Glans og Venke Marie Sortland (premiere!)

SØNDAG 25. SEPTEMBER:
12.00 – 14.00: Transporteringsdans / Martin Slaatto (oppmøte på Frogner plass ved trikkeholdeplassen)
14.00: Make a move / Ingvild Isaksen
14.00 : Jeg er ingen danser / Morten Liene og Eivind Seljeseth
(Går parallelt med Make a move)
19.00: DE GRØNNE / Marie Bergby Handeland
20.15: Vekselstrøm / Jakob Thonander Glans og Venke Marie Sortland
20.45: ÅPNINGER / Handeland & Liene begraver festivalen

Vekselstrøm – prosessvisning 1.juni under SPLEIS

av Venke Marie Sortland, 27/05/2016

Fra begynnelsen av september 2015 har dansekunstner Venke Marie Sortland og 17 år gamle Jakob Thonander Glans møttes en kveld i uken for å jobbe frem et soloarbeid. Målet er å skape en forestilling der Jakob både er skapende og utøvende, danser og musiker – et uttrykk som formmessig veksler mellom å være en konsert og en danseforestilling. På scenen har Jakob med seg to skolekamerater/bandmedlemmer; Eirik Løwer på bass og Tobias Lie Paulsen på trommer.

Prosessvisning under SPLEIS, på Scenehuset, 1.juni 2016, kl 19.00! Mer info om SPLEIS her.

Les mer om Vekselstrøm her

Strukturer til fremme av kvalitet?

av Venke Marie Sortland, 22/04/2016

Strukturer til fremme av kvalitet?

– En polemisk kronikk om kunstnerisk kvalitet og organisering av Den Kulturelle Skolesekken
Landing v/ Katrine Heggedal

I kronikken Gigantisk ordning – øredøvende taushet publisert her på scenekunst.no, etterlyser Vera Micaelsen (seniorrådgiver i sekretariatet for Den Kulturelle Skolesekken) større engasjement og mer meningsutveksling omkring Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Dette stiller Landing seg bak. Vi har et sterkt engasjement for kunst for barn. Vi har i mange år produsert forestillinger for barn og unge, og vi har turnert i DKS med blant annet forestillingen UtoSafari. Vi mener at DKS er en viktig og god ordning blant annet fordi kunst er et viktig element i barns dannelse. Kunst i skolen sikrer at alle barn får kunstopplevelser. Det muliggjør også en kunstnerisk utforskning av skolen som kontekst, og det å skape unike verker i møte med barn. Likevel, og all den tid store ressurser går inn i DKS, vil vi våge å minne om målet med DKS, og spørre: Hvordan ivaretas målsettingene gjennom de strukturelle føringene til DKS? Hvilke følger har Skolesekkens organisering for kunstproduksjonen? Vi ønsker oss en struktur som i større grad tillater kunstnere å gå i dybden, og etterlyser et større fokus på kvalitet over kvantitet i formidlingen av kunst til barn i Skolen.

I det følgende vil vi først komme med noen betraktninger omkring det vi opplever som en utfordring for mange kunstnere: Formidlingsmandatet og kunstens instrumentalitet. Deretter går videre til å fremheve hva vi mener kunst av høy kvalitet er i en skolesammenheng. Dette knytter vi til kunstnerisk valgfrihet, fokus på elevens kunsterfaring og kunstnerens kontekstsensibilitet. Til sist i kronikken beskriver vi hvordan DKS’ organisering kan være til hinder for kvalitet i kunst i skolen, og kommer med noen ønsker for videreutvikling av organiseringen.

Vi velger bevisst å være polemiske i denne kronikken, fordi vi, som Micaelsen, ønsker oss debatt omkring DKS. Vi inviterer fylkene, DKS, kunstnere, lærere, elever og andre til å delta i debatten rundt hva fremtidens Skolesekk skal være.

Formidlingsmandatet og instrumentalitet

Målsettingene for DKS, slik de kommer frem i førende dokumenter, er tilsynelatende åpne. Det fokuseres på at elevene skal få et profesjonelt kunst- og kulturtilbud, samt «oppleve, gjere seg kjende med og utvikle forståing for» kunstuttrykk. Disse målene er forenelige med stor kunstnerisk frihet. I tillegg sier stortingsmeldingen at eleven skal møte kunst og kultur av «høg kunstnarleg kvalitet» (Kulturdepartementet 2007-08).

Videre fremheves det at DKS skal medvirke til «ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål» (ibid). Dette siste punktet gir rom for forvirring for mange kunstnere og lærere. Denne forvirringen kom tydelig til uttrykk da vi i juni i år arrangerte seminaret Scenekunst, pedagogikk, deltakelse. Her fortalte enkelte kunstnere at de ni-leser læringsplaner for å tilpasse sin kunst til disse. Vi har også sett eksempler på at kunstnerne, slik Micaelsen (2013) fremhever, føler seg tvunget til å lage «holdningsskapende kunst», slik at den kan passe inn i skolens konkrete læringsmål.

Hvorfor vil vi – kunstnerne, skolen og byråkratene – gjerne tilpasse kunsten til læreplaner og diskutere dens nytte i barns utdannelse? Kan dette har rot i hvordan kunst tradisjonelt har blitt oppfattet og kategorisert i Norge? Dale (2006) beskriver estetikkens rolle i den norske skolen opp i gjennom historien, og viser at det estetiske ikke har vært inkludert i skolens kunnskapsbegrep. Snarere har kunsten og den estetiske praksis blitt vurdert med tanke på sin nytte, i et økonomisk rasjonelt perspektiv. For eksempel har kunsten har blitt vurdert ut fra sin verdi som middel for sløyd- eller håndarbeidsferdigheter, eller som middel for et å fremme nasjonalt fellesskap og kulturell selvforståelse (Dale, 2006).

Vi har kommet stykke på vei vekk fra en slik instrumentell tankegang. I de senere år har Kunnskapsløftet medført en betydelig bevisstgjøring rundt kunstens rolle i skolen, og den estetiske opplevelsens egenverdi. Prinsippet om en armlengdes avstand, og det at kunsten ikke gjøres til gjenstand for pedagogiske vurderinger står også sentralt i norsk kulturpolitikk . Vi spør om ikke kunstens historiske rolle likevel gjør at vi fremdeles forsøker å bruke kunsten til noe «nyttig». Vi vil gjerne bruke kunsten i undervisningen, eller for å nå bestemte mål i oppdragelsen («Du skal ikke mobbe!»).

Den samtidige kunsten står i et spenningsforhold til samfunnet ellers, og til teori og organisatoriske strukturer. Den kan vanskelig plasseres, bestemmes og defineres, noe som gjør at den også kan være ubehagelig. Samtidig har skolen sitt konkrete mandat. Her berører vi igjen spenningsflaten pedagogikk – kunst, som også Skrede (2013) trekker frem her på scenekunst.no i sin bokanmeldelse Skolesekkbok på riktig vei. Må læreren være en kunstner? Må kunstneren være en pedagog? Bekymringer knyttet til disse spørsmålene er høyst forståelige, men egentlig unødvendige. Vi i Landing er kunstnere, men vi er ikke redde for å operere i en pedagogisk kontekst. Kunstformidlingen kan bidra i oppnåelsen av både generelle og spesifikk læringsmål, uten at dette må gå på bekostning av kunstnerisk kvalitet og frihet. Spesielt den generelle delen av læreplanen, med store og helhetlige tanker om skolens rolle i samfunnet generelt og i elevens liv spesielt, åpner for et mangfold av måter å dannes på – her stiller kunst på lik linje med mattematikk – og kan ikke sis å være instrumentell. Vi mener kunst kan spille en god rolle i oppdragelsen, dersom stor kunstnerisk kompetanse og fruktbare rammer for kunsten eksisterer. Vi i Landing har ikke den kompetansen på skolens læremål som lærere og skolen har. Det vi ser er at DKS målsetting angående læreplaner forvirrer oss og mange andre kunstnere. Hva menes egentlig med at DKS skal medvirke i realiseringen av skolens læremål? Kanskje fører dette målet også til usikkerhet blant lærere og i skolen?

Kunstnerisk kvalitet i skolen

I vårt arbeid med å skape kunst av høy kvalitet for barn ligger fokus på barnas kunsterfaring. Kunsten skal tilby noe annet enn hva en vanlig skoledag gjør. Den skal gjøre barna kjent med det estetiske området, og gi dem estetiske og kinestetiske erfaringer. For å gi barna gode kunsterfaringer er kunstnerisk frihet og kunstnerens kompetanse essensielt. Kunstnerisk frihet krever en åpenhet fra skolen og byråkratiet mot kunstneriske ideer og utforskning. Kunstnerisk kontekstsensibilitet er avgjørende fordi kunst i skolen er annerledes enn kunst i det frie feltet. Den står i et forhold til skolens funksjon som oppdrager, og til barns dannelse. Ikke all kunst lar seg låne til skolen. Ikke all kunst egner seg for barn. Vi så over at en målsetting for DKS er at barna skal møte kunst av høy kunstnerisk kvalitet. Vi i Landing mener en kunst i skolen som ikke tar inn over seg at den er i skolen, er dårlig kunst. Dårlig kunst er dårlig oppdragelse.

I det kunstneriske mulighetsområdet har dyktige kunstnere en annen kompetanse enn hva lærere har. Vi er trygge i dette rommet, og det er inn dit vi vil ta barna med. For å kunne gjøre dette i en skolesituasjon må vi ikke være pedagoger. Men vi må vite hvor vi er, og vi må vite hva kunsten vår representerer i møte med et barn. Vi må ta situasjonen vi er i på alvor. En slik kontekstsensibilitet har allerede mange kunstnere. De forholder seg til den institusjonelle, samfunnsmessige, menneskelige og arkitektoniske kontekst skolen er: En god kunstner vet at når hun henvender seg til barn i skolen tar hun del i en oppdragelse, en kunstnerisk oppdragelse. Samtidig scenekunst på sitt beste er ikke en scenisk forestilling som later som gymsalen er en blackbox. Alle skjønner at det er en løgn. Også barna. Det er ikke dette som er målet med DKS.

Hva som er det beste innen andre sjangere enn den sceniske samtidskunsten, har ikke vi i Landing kompetanse på å uttale oss om. Vi vil likevel reise et spørsmål: Er det ikke slik at den institusjonelle konteksten spiller en viktig rolle innenfor tradisjonsbærende kunstuttrykk som klassisk ballett og musikk? Hva skjer når vi fjerner disse uttrykkene fra sin institusjonelle og arkitektoniske kontekst og plasserer dem i gymsaler? Blir ikke da den opplevelsen barna får (i beste fall) et substitutt?

Forskningen som viser, slik Micaelsen (2013) rapporterer, at DKS ikke når fram til alle elever med språklige, kognitive eller fysiske utfordringer, aktualiserer spørsmålet om kunstnernes kompetanse. Denne kunsten som utelukker enkelte elever forholder seg nettopp ikke til sin situasjon. Kanskje tviholder den på en uoppnåelig idé om autonomi (forstått som upåvirkbarhet)?

Vi spør igjen: Hvilket inntrykk vil DKS gi barna angående hva profesjonell samtidig kunst er?

Strukturelle hindringer

Kunstnernes kompetanse har altså stor betydning for kvaliteten på kunst i skolen, men det er ikke den alene som avgjør dens kvalitet. Basert på våre erfaringer mener vi at det i stor grad er strukturene til DKS som hindrer DKS i sitt eget mål om å gi barn opplevelser med profesjonell kunst av god kvalitet, som, slik vi har argumentert over, alltid må være en situasjonsspesifikk kunst når den foregår på skolen. Vi har selv støtt på en rekke utenforliggende utfordringer i vårt arbeid med kunst for barn, strukturer som hindrer vår kunstneriske frihet og dermed kvaliteten på kunsten.

En viktig utfordring, slik vi ser det, er Skolens og Fylkets selvpålagte handlingsrom i utvelgelse og mottakelse av kunst. Fra fylkenes side opplever vi at en mal for kunstuttrykk eksisterer: De skal for det første passe inn i gymsaler eller kulturhus. Kunstprosjektene må være begrenset i tid, og helst skal mange elever underholdes samtidig. I denne sammenhengen blir en forestilling som vår UtoSafari sett på som eksklusiv: Her er det kun 30 barn til stede, og forestillingen varer i 75 minutter. Mer tidkrevende og grundige prosjekter blir et problem for fylkene fordi de ikke passer inn i en misforstått idé om likhet: Alle barna kan ikke oppleve det samme prosjekt med de samme kunstnerne om et prosjekt skal gå over dager, eller være produsert på og med en skole. Disse rammene, som også mange kunstnere på seminaret opplever problematiske, vitner om en samlebåndstankegang som ikke hører hjemme i dagens kunst.

Kunst i skolen krever fordypning og tid – at kunstneren får kjenne på den situasjonen hun er i. Vi sier ikke at dagens strukturer umuliggjør den gode kunstopplevelsen – men de vanskeliggjør den. Mange kunstprosjekter forholder seg på en god måte til de eksisterende rammene, og forsøker å bruke dem inn i kunsten, men dessverre blir endel av kunsten i skolen negativt preget av strukturene til DKS.

At lærerne, med det krav som ligger på dem om for- og etterarbeid, gjerne tar imot kunstverk hvor uttrykksformen og formatet er forutsigbart, er veldig forståelig. Videre er kunstneres ønske om å ta i bruk mer av skolen, ulike typer inne- og ute rom en utfordring for skolene hva gjelder planlegging. Å ta inn mange slike utforskende prosjekter i løpet av et år ville kanskje gå ut over undervisning og oppfyllelsen av mål i læreplanen. Noen lærere føler også, slik de ga uttrykk for på seminaret, at alt skal skje i skolen. De ganske hyppige Skolesekkbesøkene må passes inn i en ellers presset timeplan. Sett i dette lyset blir skolens og lærerens valg av 40 minutter lange sceniske forestillinger eller konserter i gymsalen, der alle elevene på trinnet får plass på en gang, fornuftig og forståelig.

Vi skjønner at skolen ikke vil ha mange, lange og uforutsigbare kunstprosesser; Derfor spør vi: Hvorfor så mange kunstopplevelser i skolen? Hvorfor ikke mer fokus på bedre kunstprosesser?

En struktur til fremme av kvalitet

Hvordan kan det så tilrettelegges for kunst i skolen av høy kvalitet?

For å starte en debatt om hvordan rammene kan endres, la oss beskrive vår egen produksjonspraksis: I Landings praksis skiller vi ikke skarpt mellom produksjon og ferdig forestilling. Vi snakker om kunstprosesser, snarere enn forestillinger. Måten vi produserer kunsten på gjør noe med elevenes, og vår egen, opplevelse med kunsten. For eksempel startet prosessen med kunstverket Show Body Project med at fire kunstnere møttes i et klasserom. Vi kjente på lukten av klasserom, på ripene i gamle pulter, vi mimret over våre dager som ungdomsskoleelever. Vi diskuterte og problematiserte dansen og kroppen som uttrykksformer i en skolekontekst: ”Hvordan er det å være en ung kropp i et klasserom?” ”Hvordan kan vi gi elevene en estetisk erfaring?” Og videre: ”Hvordan kan vi gå frem for å få elevene med inn i kunstsituasjonen?” Vi kjente på skolen, vi snakket med skolen, vi produserte på skolen, og vi lot barna på ulike skoler være referansegrupper og samtalepartnere i prosessen. Først når vi hadde lært noe av dem og om dem kunne vi forstå den situasjonen vi var en del av, og først da kunne møtet mellom oss og skolen bli til kunst.

I denne formen for kunst, som Graffer (2013) benevner som kollaborasjons-prosjekter, er sammenhengen mellom verket og hvordan det blir til avgjørende. I slike prosesser lar vi i Landing kunstopplevelsen forankres gjennom hele produksjonsprosessen. Vi har opparbeidet oss erfaringer som gjør det mulig for oss å gå ganske langt inn i det situasjonistiske innenfor de eksisterende rammene. For oss er det elementært å gjøre alle deler av en produksjon selv – fra det å skrive søknad og utarbeide det kunstneriske materialet, til det å kontakte skoler, skrive kontrakter og formidle informasjon – fordi vi da forankrer kunstprosessen vår i møtet med skoleverket fra start til slutt. Å føle de strukturelle mulighetene og begrensningene på kroppen gjør noe med oss, og det spiller videre inn på det kunstneriske arbeidet.

Vi mener ikke med dette at alle kunstnere må gjøre alle deler av sine produksjoner selv. Men vi mener at den som gjør produksjonsarbeidet må vite at dette kan være en del av kunsten, og at den alltid er avgjørende for kunsten. Vi mener det også må skapes strukturer som i større grad tillater – som oppfordrer til – en tettere sammenheng mellom produksjonsprosessen og formidlingen. Noen aktører er allerede i gang med en slik prosess. Oppland Fylke har for eksempel den velfungerende Kriblemiddelordningen. Her kan en skole og en kunstner inngå et lengre samarbeid, og motta støtte til prosjektet i sin helhet. Vi håper slike modeller til fremme for kvalitet i Skolesekken vil bli tillagt større vekt fremover.

Slik det kommer frem over, er kunstnere avhengige av å ha tid for å kunne være i kunstprosesser i skolen. Det tror vi barna også er. Vår erfaring er at når barna får lov til å dvele i kunstopplevelsen, og til å reflektere sammen med kunstnerne om det de opplever, skapes svært fruktbare møter. Samtidig trenger lærerne tid til å være lærere. Vi skal ikke kreve av dem at de er både gode undervisere og samtidig kunsteksperter. Derfor må den samlebåndstankegangen vi beskrev overfor erstattes av en prosesstankegang. Derfor må vi ha ordninger som sikrer at kunstnere får gjennomføre gode og reflekterte kunstmøter med barn i skolen. Kan kunstnere få lov til å ta ansvar for sine egne prosjekter, fra start til slutt? Kan barna sammen med kunstnerne få lov til å reflektere over og kritisere det de har opplevd? Det går an i dag, og i mange prosjekter lykkes dette. Men dessverre opplever vi i Landing at vi utfordrer de eksisterende strukturene når vi produserer kunst som prioriterer kvalitet, kommunikasjon og grundighet over kvantitet og effektivitet.

Skrede (2013) spør om vi bør våge å tenke igjennom om skolen er det rette stedet for massiv kunstformidling. Vi i Landing mener at skolen absolutt er rett sted for kunst, fordi vi på denne måten sikrer at alle barn i Norge får kunsterfaringer. Den Kulturelle Skolesekken skal forhåpentligvis være et tilbud til elever i Norge i lang tid fremover. Kan den organiseres bedre, slik at vi får mer kvalitet i kunsten i skolen? Ovenfor har vi kommet med vårt ærlige, polemiske svar, og vi håper dette kan sette i gang en diskusjon. Vi ønsker oss en debatt rundt hva DKS skal være, og hvordan de strukturelle rammene kan bidra til at Skolesekken gir barna den forståelsen for, og den erfaringen med kunst som er selve grunnlaget for ordningen. Vi håper at de av dere i skolen og byråkratiet som har erfaringer med Skolesekken, lar oss ta del i deres kunnskap og forslag til en struktur til fremme av kvalitet i kunst i skolen.

Kort oppsummert legger vi frem noen påstander, som vi håper blir gjenstand for refleksjon, diskusjon, og videre bearbeidelse:

• Færre forestillinger per barn/klasse gir kunstneren mulighet til å fordype seg og barna mulighet til å få færre, men fyldigere kunsterfaringer. Slik kan elevene få tid til å bidra i kunstprosesser, gjennom å delta aktivt i den skapende prosessen, eller gjennom kunstverksteder.

• Det må tilrettelegges organisatorisk for et mangfold måter å gjøre prosjekter i DKS på, både fra støtteordningenes side, fra formidlernes side (som fylkeskommunene) og fra mottakernes side (som skolene).

• Det må legges til rette for at kunstnere kan arbeide på skolens område gjennom større deler av prosessen, dersom prosjektets art krever det. Dette bør følges med en formykning av støtteordningenes skille mellom produksjon og turne av ferdig forestilling.

• Skolen og lærerne har mange funksjoner og oppgaver i dag. Gjennom å tilrettelegge for gode, kontekstsensible kunstprosjekter, kan DKS tilby en ”full pakke”, slik at byrden på lærerne og skolen blir mindre.

Referanser

Dale, Erling Lars (2006): Oppdragelse i det refleksivt moderne. Gyldendal akademisk.
Graffer, Sidsel (2013): «Heteronomi og scenekunst» Foredrag på Soria Laboratioria i forbindelse med seminaret Scenekunst, pedagogikk og deltakelse, arrangert av Landing juni 2013.

Kultur og Kirkedepartement (2002-2003): St.prp. nr. 1. Nettside. http://www.regjeringen.no/Rpub/STP/20022003/001KKD/PDFA/STP200220030001KKDDDDPDFA.pdf

Kulturdepartementet (2007-2008): 3: «Mål og prinsipp i Den Kulturelle Skulesekken» i St.meld. nr. 8: Kulturell skulesekk for framtida . Nettside.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/Stmeld-nr-8-2007-2008-/4.html?id=492780

Skrede, Tori (2013): «Skolesekkbok på riktig Vei» Nettside. http://www.scenekunst.no/pub/scenekunst/review/?aid=3877