Om Landing

Landing ble opprettet i 2005 av en gruppe på 11 danse- og scenekunstnere, med kunstnerisk visjon å skape stedsspesifikk scenekunst. I 2010 ble Landing omorganisert – og fungerer nå som et DA med 2 deltagere; Ina Coll Kjølmoen og Venke Marie Sortland, med foremål å initiere, produsere, og støtte opp om steds- og målgruppespesifikke scenekunstprosjekter, bidra til å spre dansekunst til nye publikumsgrupper, og å sette i gang utvikling og forskning på dette feltet.

Landing DA er et Delt Ansvar – selskap, med kontor ved ”Soria Laboratoria” i Oslo. Landing har bygd opp sin kompetanse gjennom ambisiøse mål, stort engasjement, og ved å lære gjennom å gjøre. Vi reflekterer kontinuerlig over vår agenda, våre arbeidsmetoder og hva vi kommuniserer.

Landing gjennomførte i perioden 2005-09 to store prosjekter:
– Landing2006:Frogner, september 2006, hvor fire stedspesifikke forestillinger ble produsert og spilt i ulike rom på Frogner i Oslo.
– Landing08: St. Olavs Hospital // Trondheim, juni 2008, hvor tretten ulike kunstprosjekter ble produsert og vist i ulike rom på sykehuset, i samarbeid med rundt førti kunstnere.

I 2009 – 2013 har Landing vært involvert i følgende prosjekter:
– Initiert og gjennomført koreografiutviklingsprosjektet FastArt – utforsking av stuerommet som arena for dansekunst.
– Vært produsent og formidler for DKS forestillingen UtoSafari (2009), av og med Nummen Safari, www.nummensafari.no
– Produsert forestillingen Show Body Project (2011) – en forestilling om kropp for elever i videregående skole
– Vært produsent for forestillingen Man er jo bare et menneske (2012), av Coopertestkompaniet, www.coopertestkompaniet.no
– Undervist og veiledet 1. års studenter ved Experience & Event på Westerdals (mai 12)
– Initiert og gjennomført koreografiutviklingsprosjektet Et kongerike av papir – et forestillingsprosjekt av og med to ungdommer.
– Gjennomført et skoleutviklingsprosjekt over 2,5 uker på Rogne Skule i Øystre Slidre kommune støttet av blant annet Oppland fylkeskommune(Kriblemidler). Vi lagde vandreforestillingen Rom til rom i møte med skolens 125 elever med premiere og forestillinger 31. Oktober -2. november 2012.
– Være produsent / veileder for gjenopptakelse og videreutvikling av forestillingen Hva skriver de hjem om, av og med fortellerne Øfsti / Frostad
– Arrangere seminaret Scenekunst, pedagogikk, deltagelse i samarbeid med Scenekunstbruket
– Undervise i produksjon på Skolen for Samtidsdans, Oslo
– Holde workshopen Bevegelse i offentlig rom for Kulturverksted for ungdom på Stjørdalen

Landing har følgende bekreftede prosjekter for høst 2013 og 2014:
– Produsere forestillingen Safarium, som et prosjekt innenfor Den Kulturelle Skolesekkens satsning på barn med spesielle behov – INK 2013.
– Produsere forestillingen Protestbevegelsen – en forestilling om politikk og estetikk for elever på ungdomsskolen
– Undervise i produksjon på Skolen for Samtidsdans, Oslo

I tillegg arbeider Landing kontinuerlig med videre formidling av prosjektene vi er involvert i.

Landings målsettinger

1. MØTET
Landing søker å være i dialog med stadig nye enheter og enkeltindivider i samfunnet. Gjennom å initiere og forske i ulike former for møter med vårt publikum, håper vi å bidra til at samtidig dansekunst blir aktuelt for, og populært blant flere.

2. KVALITET OG NYSKAPNING
Landing vil være et kvalitetsstempel for god, kommuniserende dansekunst som utfordrer grenser og utvider horisonter. Vi stiller spørsmål rundt hva som kan kalles dansekunst, hva som kan være en del av et kunstprosjekt, og utforsker kontekster kunsten kan vises i.

3. INITIERE, PRODUSERE, FORMIDLE
Landing vil initiere og bidra til realiseringen av større og mindre dansekunstprosjekter. Vi vil være initiativtakere og ivaretakere av ulike forum for tverrfaglig utvikling, diskusjon og inspirasjon, og være en bidragsyter til nettverk på tvers av uttrykksformer i samtidskunstfeltet.

[/one_half_last]