Om Landing

Landing DA er et Delt Ansvar selskap som driftes av Venke Marie Sortland, Sigrid Kopperdal og Ida Gudbrandsen. Landings formål er å initiere, produsere, og støtte opp om steds- og målgruppespesifikke scenekunstprosjekter, bidra til å spre dansekunst til nye publikumsgrupper, og å sette i gang utvikling og forskning på dette feltet.

Landings arbeider har blitt vist nasjonalt og internasjonalt, blant annet på Dansens Hus, Teaterhuset Avant Garden, Den Kulturelle Skolesekken, under Multiplié dansefestival i Trondheim, SAND-festivalen i Kristiansand, UNGI-festivalen i Reykjavik, Southbank Center i London og Munchmuseet i Oslo.

Felles for Landings prosjekter er utforskning av:
-hvordan vi kan skape situasjoner som muliggjør involvering av publikum, kroppslig og sensorisk
-møtet med nye publikummere og kontekster, og hvordan disse påvirker det kunstneriske arbeidet
-formater som utfordrer grensen mellom verk og prosess

Landing ble opprettet i 2005 av en gruppe på 11 danse- og scenekunstnere, med kunstnerisk visjon å skape stedsspesifikk scenekunst. Kollektivet bestod av scenekunstnerne: Maren Wedøe, Tine Valavuo Tyldum, Venke Marie Sortland, Joakim Sand, Maja Roel, Stine Lie Pettersen, Guro Anna Wyller Odden, Ina Coll Kjølmoen, Anders Gaarder Karterudseter, Pernille Holden, Katrine Heggedal.

Som kollektiv gjennomførte Landing to store prosjekter:
– Landing2006:Frogner, september 2006, hvor fire stedspesifikke forestillinger ble produsert og spilt i ulike rom på Frogner i Oslo. Gå til prosjektets hjemmeside!
– Landing08: St. Olavs Hospital // Trondheim, juni 2008, hvor tretten ulike kunstprosjekter ble produsert og vist i ulike rom på sykehuset, i samarbeid med rundt førti kunstnere. Gå til prosjektets hjemmeside!

[/one_half_last]